Kvällskurs

Här får en chansen att prova finsnickeri i ett tryggare rum. Kursen bokas av dig som arrangör och riktar sig till kvinnor, ickebinära och transpersoner som vill snickra sina egna möbler eller andra föremål i trä. Teori vävs in i det praktiska arbetet. 

Antal deltagare

Upp till 10 personer.

Deltagaren får lära sig

  • Välja virke och planera sitt arbete
  • Bearbetning av trä (kapa, rikta, planhyvla, klyva)
  • Vilka verktyg och maskiner som är lämpliga för respektive projekt samt hur en använder dessa
  • Säkerhet
  • Vid behov slipa verktyg
  • Sammanfogningsmetoder
  • Ytbehandling

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Både nybörjare och erfarna hantverkare är välkomna! Vi anpassar kursen efter deltagarnas behov och förkunskaper. 

Kursmaterial

Deltagarna köper själv med sig virke.  

Kurstid

10×3 timmar fördelat på 1 kväll i veckan