TRYGGARE RUM

Varför?

Trähantverk har länge dominerats av cis-män. Vi anordnar separatistiska kurser i trähantverk för att fler ska få möjligheten att prova trähantverk. I det långa loppet vill vi förändra branschen. Genom våra kurser vill vi sprida kunskap och inspiration till personer som annars inte har tillgång till det här rummet. Vi vill bidra till att skapa ett tryggare rum där icke-cismän får utforska trä och skapande genom olika hantverkstekniker. Vad händer med trähantverket när andra personer representeras, när andra värden och perspektiv får ta plats?

Önskan

SNICKQUEERIS ambition att skapa ett tryggare rum kommer från en önskan om jämlikhet. En önskan om att utjämna maktförhållanden och bidra till ett sammanhang fritt från diskriminering. En önskan om att fler/andra personer ska få upptäcka trähantverk. Vi, och många vi möter, upplever att det lätt blir en mansdominans i icke-separatistiska rum. I separatistiska rum skapas ett andrum och en samhörighet som gör att ens energi inte går åt till att hålla garden uppe. Genom att erbjuda ett separatistisk rum där hänsyn tas till förtryckande maktstrukturer ges fler personer förutsättningar att utforska trähantverk.

Vad är ett tryggare rum?

Tryggare rum handlar dels om det fysiska rummet; Var befinner vi oss? Vilka har blivit inbjudna? Vilka representeras i rummet? Är lokal och material anpassat för funktionsvariationer? Ett tryggare rum handlar lika mycket om stämning, jargong och bemötande. Med ”tryggare rum” menar SNICKQUEERI ett sammanhang som görs så tryggt som möjligt utifrån den normbrytandes perspektiv och villkor. Det är ett rum där hänsyn tas till förtryckande maktstrukturer såsom rasism, sexism, homofobi, transfobi, åldersdiskriminering och funkofobi. Att det kallas ”tryggare rum” och inte ”trygga rum” är för att poängtera att trygghet är en process och något vi aktivt måste skapa hela tiden. Samtidigt ifrågasätter vi också̊ om en plats kan vara helt säker och fri från samhällets fördomar samt om alla verkligen kan vara trygga samtidigt.

Tillsammans skapar vi ett tryggare rum!